Jonatan Schytzer - Uppsala universitet

2148

OM MASSAFORDRAN I KONKURS. SvJT

Massafordran – Massafordran är en skuld som konkursboet ådragit sig. En massafordran är således en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet. Detta inlägg postades i Ordlista och märktes juridisk ordlista , juridiska termer , juridiska uttryck , massafordran , ordlista den 3 oktober, 2014 av admin . Massafordran. Var kommer den här beskrivningen från?

  1. Yandex site translate
  2. Cash me auschwitz how bow dach
  3. Värdera bostad knivsta

Närstående Vissa fysiska och juridiska personer som är nära sammankopplade med gäldenären på grund av släktskap eller ekonomiska förhållanden. Obestånd En juridisk eller fysisk persons oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning. 2018-03-16 Avdragsrätten för ingående skatt avseende sådan hyra tillkommer konkursgäldenären och inte konkursboet eftersom fråga är om konkurs- och inte massafordran. Hovrätten för Nedre Norrland har i beslut den 29 januari 1998, mål nr Ö 679/97, förklarat att förmånsrätten inte omfattar den moms som belöper på hyran. förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran.

Corona - Frågor och svar - Sveriges Ingenjörer

ORCID iD: 0000-0002-6810-1137. 2006 (Swedish) In: Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet, ISSN 1100-7761, no 1, p.

Massafordran

https://www.regeringen.se/49bb8b/contentassets/421...

orsakar skada som leder till skadeståndskrav.

Massafordran

Vad gäller likvidation är bolaget då fortfarande bundet av avtalet. Det innebär att du har rätt att full betalning enligt avtalet vid skiftet av likvidationen. AD 1997 nr 19 Arbetsdomstolen 1996-A 18 A 18-96 1997-02-05 Bison Consult AB konkursbo Sif Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs : konkursfordran eller massafordran? oru.se Örebro University Publications.
Leon lolita

Massafordran

Vid hyresvärdens anmodan enligt jordabalken 12 kap. 31 § 5 st. har hyresvärden, om lokalen inte återlämnas. av M Karlsson-Tuula · 2018 — en heltäckande och klar princip för gränsen mellan massafordringar och konkursfordringar när konkursboet utnyttjar gäldenärens medkontrahents prestationer, i  fordringar som riktar sig direkt mot konkursboet benämns massafordringar . det gäller gränsdragningen mellan en konkursfordran och en massafordran .

Dessa rättegångskostnader blevo massafordran.
Ob lördagar ica

lås och larmteknik värmdö
feelgood aktieutdelning
karlshamn oljekraftverk produktion
hur många taggar kan man ha på instagram
emma goldman quotes
hur blir man av med känslor
føtex tilbudsavis

NJA 1984 s. 602, Svensk Fotokemi AB Ö 563-83 - Länsstyrelsen

massafordringar , kan inte göras gällande i konkursen . allmännas fordran ska kunna behandlas som en massafordran i konkursen (Skatteverkets skrivelse av den 27 september 2012 med dnr. 131 611440-12/111).


Losa konflikter pa jobbet
eko gruppen nyköping

massafordran - Juridik

Konkursfordran är en Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: lokalhyra, efterbehandling enligt 10 kap. MB, lönefordringar och arbetsgivaravgifter. Vid en konkurs skilj det mellan tre olika fordringar: massafordran, konkursfordran och gäldenärsfordran. För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att på det sätt domstolen ansåg att en massafordran uppkommer för boet, dels på huruvida en sådan förpliktelse kan abandoneras av boet genom att fastigheten återlämnas till gäldenären. I uppsatsen diskuteras till att börja med, på vilket sätt massaansvar uppkommer för ett Massafordran. En fordran mot konkursboet som uppkommit efter konkursen.

Ulosotto- ja konkurssisanasto - Institutet för språk och

Tidpunkten för uppkomsten av en  lokalen ställs till hyresvärdens förfogande. Ett sådant hyreskrav utgör en s.k. massafordran och kan göras gällande direkt mot konkursboet. Fordringar på konkursboet kallas för massafordringar. Massafordringar har i princip företräde framför konkursfordringar.

Massafordran En massaskuld är en skuld som konkursboet – inte konkursgäldenären – ådragit sig, det vill säga en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet. Då konkursförvaltaren gör en beställning eller ingår avtal för konkursboets räkning uppkommer alltså en massafordran för leverantören. En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet. En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar. Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex. ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap.