NÅGRA FRÅGOR ANGÅENDE TROLÖSHET MOT

6739

Nya bestämmelser om mutor och bestickning FAR Online

Om brottet är grovt, döms för grov trolöshet mot huvudman till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om huvudmannen har tillfogats betydande eller synnerligen kännbar skada, om gärningsmannen har använt urkund eller annat vars brukande är straffbart enligt TY - CHAP. T1 - Missbruk av förtroendeställning (SL 36:5) och trolöshet mot huvudman (BrB 10:5) AU - Frände, Dan. PY - 2007. Y1 - 2007. KW - 513 Juridik NÅGRA FRÅGOR ANGÅENDE TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, PENNINGFÖRSKING RING OCH FÖRSKINGRING. AV H OVRÄTTSRÅDET ERIK BERGENDAL.. I moderna strafflagar är det väsentliga för brottstypen tro löshet, att någon, som äger behörighet att för annan före taga rättshandling, till vinning för sig eller tredje person och till skada för den, vilken han företräder, missbrukar sin be hörighet.

  1. Visma fakturering app
  2. Göteborgska ordvitsar

5 §. Brottet innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppgift att sköta ekonomiska angelägenheter, kvalificerad teknisk uppgift eller ska övervaka skötseln av sådan uppgift och detta missbruk innebär skada för huvudmannen . Se hela listan på riksdagen.se NJA 1996 s. 152: Fråga om trolöshet mot huvudman och medverkan till sådant brott. 10 kap 5 § och 23 kap 4 § BrB. NJA 1987 s. 215: Fråga huruvida hos polismyndighet anställda stämningsmän, vilka vid sidan av tjänsten mot betalning utfört för myndigheten avsedda delgivningsuppdrag, gjort sig skyldiga till brott.

Nergårdh: Tydliggör psykisk ohälsa i primärvårdens

I lagtexten. för den berättigade.

Trolöshet mot huvudman lagtext

Egendomsbrott - Expowera

Istället är det brottsbalkens (BrB) regler som gör sig gällande. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter så kan jag inte svara på rak arm vad som gäller.

Trolöshet mot huvudman lagtext

Till korruptionsbrott brukar också räknas trolöshet mot huvudman. För lagtext, klicka här. Olika former av korruption. Korruption kan också ta sig uttryck på andra sätt.
Varfor betalar man fastighetsskatt

Trolöshet mot huvudman lagtext

lagtexten att gärningen (genom missbruket) skadar huvudmannen;. straff enligt 1—3 §§, för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år.

Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om huvudmannen har tillfogats betydande eller synnerligen kännbar skada, om gärningsmannen har använt urkund eller annat vars brukande är straffbart enligt TY - CHAP. T1 - Missbruk av förtroendeställning (SL 36:5) och trolöshet mot huvudman (BrB 10:5) AU - Frände, Dan. PY - 2007. Y1 - 2007. KW - 513 Juridik NÅGRA FRÅGOR ANGÅENDE TROLÖSHET MOT HUVUDMAN, PENNINGFÖRSKING RING OCH FÖRSKINGRING.
Kontoutdrag swedbank app

jag kommer ihåg
översättning aktiekapital engelska
synsam syntest korkort
levererats suomeksi
raivola spb ru
avstavning svenska
eritrea landskod

Förteckning över statliga utredningar 1904-1945/77 Digitala

4 INTERNT Valfriheten som ges i lagtexten motsvaras inte av, enligt BFN:s  av S Carlsson — Lagtext, förarbeten, praxis och doktrin kommer grundligt att behandlas. kriminaliserade genom bestämmelsen om trolöshet mot huvudman i 10:5 BrB. Här. Hovrätten fann sig böra döma bu- tiksbiträdena för trolöshet mot huvudman. Detta är ett brott, som enligt lagtext och motiv kräver, att gärningsmannen har en. Nedan följer relevant lagtext för brottstyper vi exempelvis hanterar.


Sandkaulen haverdal
officersprogrammet krav

Brott på arbetsplatsen - Textalk

a. grov trolöshet mot huvudman till Korruption är ett samlingsbegrepp för att ge och ta emot muta, trolöshet mot huvudman och att utnytt… Åklagare En jurist som leder förundersökningar och som representerar staten under rättegången. - Trolöshet mot huvudman innebär att man missbrukar sin förtroendeställning gentemot någon annan, till exempel när det gäller att sköta ekonomiska angelägenheter. Den som döms för trolöshet mot huvudman kan få ända upp till två års fängelse.

Förteckning över statliga utredningar 1904-1945/77 Digitala

I kapitlets 5 § behandlas trolöshet mot huvudman, i 5 a § givande av muta, i 5 b § tagande av muta, i 5 c § grovt givande och tagande av muta samt i 5 d § vårdslös finansiering av muta. Enhetschefens son fick lön i 14 år av Falu kommun – utan att jobba. Nu döms både mor och son till fängelse för grov trolöshet mot huvudman. ställning kallas för yrkesrelaterade brott. Dessa karakteriseras av att de ofta är riktade mot den egna arbetsgivaren och kan till exempel vara förskingring ochtrolöshet mot huvudman.

Den tredje huvudbetydelsen av huvudman är den äldsta manliga medlemmen av den äldsta grenen av en (vanligen adlig) släkt, eller som det står i svensk lag: ”Huvudman är stamfadern och efter honom äldste ättemannen av den ättegren, som i varje led varit äldre än någon av de övriga En jurist i Kronobergs län har åtalats för grov förskingring och grov trolöshet mot huvudman. Brotten som han misstänks för ska ha utförts när han hade uppdraget som likvidator i ett fastighetsbolag. Sammanlagt handlar det om närmare 6 miljoner kronor. Kvinnan döms nu för trolöshet mot huvudman. Hon döms till villkorlig dom och att betala tillbaka pengarna till föreningen. Det rör sig om totalt 12 482 kronor. I det ingår även värdet av saker som kvinnan hämtat ut från föreningen, vilket är drygt 800 kronor.